Klanten


Ontwikkeling van het nieuwe Bouwberichten.nl

Bouwberichten.nl is een database die toeleveranciers en aannemers in de bouw gebruiken om leads te vinden. Klanten gaven aan de informatie zeer goed te vinden, maar het gebruik van de database erg lastig. TIjd om het product grondig te herzien en opnieuw te introduceren.Ontwikkeling van een internationale propositie voor het Internet of Things portfolio van KPN

In 2010 besloot KPN dat Internet of Things een strategisch belangrijke pijler was. Om de ontwikkeling te versnellen werd een apart team in het leven geroepen met de naam KPN M2M. Voor de internationale M2M markt moest een propositie worden ontwikkeld en deze moest naast de propositie van de concurrenten Telenor, Vodafone en Telefonica gezet worden.